Lt   En    News       Architecture       Art processes       Contacts

 
ART PHILOSOPHY
 
The purpose of creation is to rethink boundaries of possibilities in architecture and art processes. Often the idea of nothingness is applied in search for new spaces and while expanding spaces of current processes. Features of the explored objects become a zero form, scale, time and function with the help of such concepts as invisibility, emptiness, reduction, minimum and decadence. New invisibility conditions of creations often reveals critical limits of knowledge of visual possibilities. Creations usually balance in the state of choice between existence and non-existence.
 
BIOGRAPHY
 
2015   Member of Lithuanian Architect Association’s Klaipeda District’s Organization Management Board.
2013   "Eurasian Prize 2013" Exhibition Award for the Best Individual House Idea for "The Melanholia".
2012   Award of Siberian Center for the Promotion of Architecture in the exhibition “Architecture never” for the best
          architectural idea. Novosibirsk, Russian Federation.
2011   "Five architecture facades" Exhibition Award for the Best Individual House Idea for "The Illusionist".
2011   Eco Centre Exhibition Award for the Best Eco House Idea for "The Empty House".
2010   INA Exhibition Award for the Best Individual House Idea for "The Invisible House".
2009   Does not participate in the project “Vilnius European Capital of Culture” and supports ideas of STASAC
          movement on purpose. Does not participate in the project on purpose.
2008 - 2011 Member of MeKuSa (Union of Artists) Board.
2008   Given architect’s certificate no. A1574.
          Manager of building project, building project’s execution supervision (in groups of living and public buildings);
          building project’s architectural part, architectural part of building project’s execution supervision (in groups of
          living and public buildings). Category of buildings: special buildings.
2008   Member of LNO movement.
2005 - 2008 Member of Lithuanian Architect Association’s Klaipeda District’s Organization Management and
          Board of Experts.
2005   Was given status of artist (certificate no. 1370).
2005   Member of LAS (Lithuanian Architects’ Association).
2002 - 2004  Studies of architecture in VGTU (Vilnius Gediminas Technical University), Master degree.
1998 - 2002  Studies of architecture in VDA (Vilnius Academy of Arts), Bachelor Degree.
1994 - 1998  Studies of jewelry in TATDM (Telsiai Higher Applied Art School).
1983 - 1994  Studied in Siauliai 13th Secondary school (“enhanced” 12-year course of Art).
 
BIBLIOGRAPHY
 
•  Klaipėdos architektūra, 2011. Sudarytojai: T. Butkus, V. Dapkevičius. Klaipėda, 2012, nr. 11, p. 80-81, 84-85.
    ISSN 2029-9559.
•  Šapoka, K. Pokalbis su Dariumi Vaičekausku ir Vladu Balsiu. Iš (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos:
    savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987 – 2011 m.
Vilnius: LTMKS, 2011, p. 268-275. ISBN 978-9955-9362-4-4.
•  Rutkauskaitė, A. Architektūrinės inovacijos konkurse "EKOnamas OPTIMISTUI". Iš Centras. 2011, nr. 3, p. 64-65.
    ISSN 1392-6063.
•  Klaipėdos architektūra' 2010. Sudarė D. Raišutis. Klaipėda, 2011. P. 32.
•  Storyk, N. Tušti namai – prabangos vizija. Iš Lietuvos Žinios. 2011, nr. 147 (12974), birželio 28 d., p. 14-15.
    ISSN 1822-1637.
•  Bieliauskaitė, L. Namas – neįmenama mįslė. Iš Klaipėda. 2010, nr. 124 (18827), birželio 2 d., p. 9–10.
    ISSN 1392-558X.
•  Gurevičius, M. Namai. Iš Centras. 2010, nr. 2, p. 22–28. ISSN 1392-6063.
•  Storyk, N. Nematomas namas – laisvės pojūtis. Iš Lietuvos Žinios. 2010, nr. 129 (12658), birželio 08 d., p. 14-15.
    ISSN 1822-1637.
•  Grigaliūnienė, V. Kultūros užkratas. Iš Vakaro Žinios. 2009, nr. 258 (2924), lapkričio 7 d., p. 2-3.
    ISSN 1648-7435.
•  Petronytė, J. Klaipėdiečiai pasiduoda provokacijoms. Iš Vakarų ekspresas. 2009, nr. 215 (5275),
    rugsėjo 18 d., p. 1-11. ISSN 1392-7590.
•  Zovienė, D. Kelionė miško takeliu. Iš 2–oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė. 2009, p. 16.
    ISBN 978-9986-716-66-2.
•  Budrytė, K. Sutrumpintas darbo laikas. Iš Kaunas mene: kontekstai = Kaunas in art: contexts. 2009, p. 84.
    ISBN 1392-0588.
•  Balsys, V. The kidnapped artist. Iš White club. 2008, p. 13.
•  Stanislawski, K. Vladas Balsys. Iš Wspolczesna sztuka Litwy: Od Nowa = Contemporary Lithuanian Art ANEW.
    2008, p. 54–56. ISBN 978–83–925070-6-2.
•  Balsys, V. Misijos pradžia. Iš Misija = Mision. 2008, p. 3.
•  Skudžinskas, G. Apie lietuvišką atlapaširdiškumą. Iš Klaipėda. 2008, nr. 194 (18300), rugpjūčio 27 d.,p. 13.
    ISSN 1392-558X.
•  Menininkai-tyrėjai pristatys savo „kosminę misiją“. Iš 15 minučių. 2008, rugpjūčio 7 d., p. 4.
    ISSN 1822-5330.
•  Balsys, V. Nedarbo laikas – netarptautinis menininkų projektas. Iš Nedarbo laikas. 2008, 42 p.
    ISBN 978-9955-735-74-8.
•  Leitanaitė, R. Vladas Balsys. Iš Žvilgsnis į save. Lietuvos architektūra 2005-2007 = Introspection.
    Lithuanian architecture 2005-2007
. 2008, p. 252–254. ISBN 978-9955-9642-1-6.
•  Giedraitytė, G. Jaunųjų Europos kūrėjų bienalė – antrą kartą dar ryžtingiau. Iš MiGazine. 2008, nr.1, p. 21-22.
    ISSN 1822-7481.
•  Vaičekauskas, D. Personažas Nr. 1370 arba (NE) kūrybos proceso architektas. Iš Klaipėda.
    2008, nr. 26 (18131), vasario 1 d., p. 9-10. ISSN 1392-558X.
•  Balsys, V. Meno akmuo (0). Iš MiGazine. 2008, nr. 2, p. 14–15. ISSN 1822-7481.
•  Klaipėdos architektūra' 2006. Klaipėda, 2007. P. 22.
•  Balsys, V. Sprint. Iš JCE: new talents in the European art scene. 2007-2009, p. 30.
•  Balsys, V. Nedarbo laikas. Iš MiGazine. 2007, nr.2, p. 22. ISSN 1822-7481.
•  Balsys, V. Nežinomas XXI a. dailininkas. Iš MiGazine. 2007, nr. 3, p. 14-16. ISSN 1822-7481.
•  Vitkienė, V. Kelionė miško takeliu. Iš Ultima Ratio. 2006, p. 16-17. ISBN 9955-674-05-9.
•  Kinčinaitis, V. Sukeistų ženklų miestas. Iš Dailė = Art. 2000, nr.2, p. 90-91.
•  Jankauskas, D. Kapinės. Iš Menininkų sąskrydžiai Telšiuose 19997_1998_1999_2000. 2000, p. 32.
    ISBN 9955-9362-0-7.
 
© Vladas Balsys / 2007-2016