Lt   En    Naujienos       Architektūra       Meno procesai       Kontaktai

 
KŪRYBOS FILOSOFIJA
 
Kūryboje siekiama permąstyti architektūros ir meno procesų galimybių ribas. Ieškant naujų ir praplečiant esamų procesų erdves dažnai naudojama nebūties idėja. Nematomumo, tuštumos, redukcijos, minimumo ir nyksmo sąvokų pagalba, tyrinėjamų objektų savybės tampa nulinės formos, mąstelio, laiko ir funkcijos. Naujos kūrinių nematomumo būsenos neretai atskleidžia kritines vizualinių galimybių pažinimo ribas. Kūriniai dažniausiai balansuoja tarp būties ir nebūties pasirinkimo būsenos.
 
 
BIOGRAFIJA
 
2015   Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos valdybos narys.
2013   Tarptautinio architektūros festivalio "Eurazijos premija 2013" premija už geriausią gyvenamojo namo idėją.
2012   Sibiro Architektūros Centro premija parodoje "Niekados architektūra" už geriausią architektūrinę idėją.
2011   Tarptautinės parodos "Penki architektūros fasadai" apdovanojimas už geriausią inovatyvaus namo idėją.
2011   EKOcentro parodos apdovanojimas už geriausio ekologiško namo idėją.
2010   INA parodos apdovanojimas už geriausio individualaus namo idėją.
2009   Tikslingai nedalyvauja projekte "Vilnius - Europos kultūros sostinė" ir palaiko STASAC judėjimo idėjas.
          Rugpjūčio 20-22d. dalyvauja meno streike Alytuje ir siekia sugriauti "rimtąją kultūrą".
2008 - 2011 MeKuSa (Meno Kūrėjų Sąjunga) tarybos narys.
2008   Suteiktas architekto atestatas nr. A1574.
          Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros (gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties statinių grupėse);
          statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros architektūrinės dalies (gyvenamųjų
          ir visuomeninės paskirties statinių grupėse) vadovas. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.
2008   LNO sąjūdžio dalyvis.
2005 - 2008 Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos valdybos ir ekspertų tarybos narys.
2005   Suteiktas meno kūrėjo statusas (pažymėjimo nr. 1370).
2005   LAS (Lietuvos architektų sąjunga) narys.
2002 - 2004  Architektūros studijos VGTU (Vilniaus Gedimino technikos universitetas), magistro laipsnis.
1998 - 2002  Architektūros studijos VDA (Vilniaus dailės akademija), bakalauro laipsnis.
1994 - 1998  Juvelyrikos studijos TATDM (Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla).
1983 - 1994  Mokslas Šiaulių 13-oje vid. mokykloje. Specialus 12 metų dailės kursas.
 
 
BIBLIOGRAFIJA
 
•  Klaipėdos architektūra, 2011. Sudarytojai: T. Butkus, V. Dapkevičius. Klaipėda, 2012, nr. 11, p. 80-81, 84-85.
    ISSN 2029-9559.
•  Šapoka, K. Pokalbis su Dariumi Vaičekausku ir Vladu Balsiu. Iš (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos:
    savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987 – 2011 m.
Vilnius: LTMKS, 2011, p. 268-275. ISBN 978-9955-9362-4-4.
•  Rutkauskaitė, A. Architektūrinės inovacijos konkurse "EKOnamas OPTIMISTUI". Iš Centras. 2011, nr. 3, p. 64-65.
    ISSN 1392-6063.
•  Klaipėdos architektūra' 2010. Sudarė D. Raišutis. Klaipėda, 2011. P. 32.
•  Storyk, N. Tušti namai – prabangos vizija. Iš Lietuvos Žinios. 2011, nr. 147 (12974), birželio 28 d., p. 14-15.
    ISSN 1822-1637.
•  Bieliauskaitė, L. Namas – neįmenama mįslė. Iš Klaipėda. 2010, nr. 124 (18827), birželio 2 d., p. 9–10.
    ISSN 1392-558X.
•  Gurevičius, M. Namai. Iš Centras. 2010, nr. 2, p. 22–28. ISSN 1392-6063.
•  Storyk, N. Nematomas namas – laisvės pojūtis. Iš Lietuvos Žinios. 2010, nr. 129 (12658), birželio 08 d., p. 14-15.
    ISSN 1822-1637.
•  Grigaliūnienė, V. Kultūros užkratas. Iš Vakaro Žinios. 2009, nr. 258 (2924), lapkričio 7 d., p. 2-3.
    ISSN 1648-7435.
•  Petronytė, J. Klaipėdiečiai pasiduoda provokacijoms. Iš Vakarų ekspresas. 2009, nr. 215 (5275),
    rugsėjo 18 d., p. 1-11. ISSN 1392-7590.
•  Zovienė, D. Kelionė miško takeliu. Iš 2–oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė. 2009, p. 16.
    ISBN 978-9986-716-66-2.
•  Budrytė, K. Sutrumpintas darbo laikas. Iš Kaunas mene: kontekstai = Kaunas in art: contexts. 2009, p. 84.
    ISBN 1392-0588.
•  Balsys, V. The kidnapped artist. Iš White club. 2008, p. 13.
•  Stanislawski, K. Vladas Balsys. Iš Wspolczesna sztuka Litwy: Od Nowa = Contemporary Lithuanian Art ANEW.
    2008, p. 54–56. ISBN 978–83–925070-6-2.
•  Balsys, V. Misijos pradžia. Iš Misija = Mision. 2008, p. 3.
•  Skudžinskas, G. Apie lietuvišką atlapaširdiškumą. Iš Klaipėda. 2008, nr. 194 (18300), rugpjūčio 27 d.,p. 13.
    ISSN 1392-558X.
•  Menininkai-tyrėjai pristatys savo „kosminę misiją“. Iš 15 minučių. 2008, rugpjūčio 7 d., p. 4.
    ISSN 1822-5330.
•  Balsys, V. Nedarbo laikas – netarptautinis menininkų projektas. Iš Nedarbo laikas. 2008, 42 p.
    ISBN 978-9955-735-74-8.
•  Leitanaitė, R. Vladas Balsys. Iš Žvilgsnis į save. Lietuvos architektūra 2005-2007 = Introspection.
    Lithuanian architecture 2005-2007
. 2008, p. 252–254. ISBN 978-9955-9642-1-6.
•  Giedraitytė, G. Jaunųjų Europos kūrėjų bienalė – antrą kartą dar ryžtingiau. Iš MiGazine. 2008, nr.1, p. 21-22.
    ISSN 1822-7481.
•  Vaičekauskas, D. Personažas Nr. 1370 arba (NE) kūrybos proceso architektas. Iš Klaipėda.
    2008, nr. 26 (18131), vasario 1 d., p. 9-10. ISSN 1392-558X.
•  Balsys, V. Meno akmuo (0). Iš MiGazine. 2008, nr. 2, p. 14–15. ISSN 1822-7481.
•  Klaipėdos architektūra' 2006. Klaipėda, 2007. P. 22.
•  Balsys, V. Sprint. Iš JCE: new talents in the European art scene. 2007-2009, p. 30.
•  Balsys, V. Nedarbo laikas. Iš MiGazine. 2007, nr.2, p. 22. ISSN 1822-7481.
•  Balsys, V. Nežinomas XXI a. dailininkas. Iš MiGazine. 2007, nr. 3, p. 14-16. ISSN 1822-7481.
•  Vitkienė, V. Kelionė miško takeliu. Iš Ultima Ratio. 2006, p. 16-17. ISBN 9955-674-05-9.
•  Kinčinaitis, V. Sukeistų ženklų miestas. Iš Dailė = Art. 2000, nr.2, p. 90-91.
•  Jankauskas, D. Kapinės. Iš Menininkų sąskrydžiai Telšiuose 19997_1998_1999_2000. 2000, p. 32.
    ISBN 9955-9362-0-7.
 
© Vladas Balsys / 2007-2016