Lt   En    Naujienos       Architektūra       Meno procesai       Kontaktai

< >   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24           X
 
NEDARBO LAIKAS
 
Organizatorius: LNO
Projekto koordinatorius: Vladas Balsys
Metai: 2007 - 2009
 
APIE PROJEKTĄ
 
Netarptautinis meno projektas “Nedarbo laikas” pirmą kartą buvo paminėtas 2007 metų gegužės mėnesio Klaipėdos
miesto savivaldybės dailės parodų rūmų ketvirtiniame leidinyje “MiGazine” (nr. 2). Oficialiais Lietuvos Nekūrėjų
Organizacijos (LNO) duomenimis projekte sutiko dalyvauti septyniolika* Lietuvos menininkų. Projekto pagrindinis
tikslas buvo – nieko nesukurti. Projekte dalyvaujantys menininkai nekūrė pasirinktinai: a) vieną valandą, b) vieną
dieną ar naktį, c) vieną savaitę, d) vieną mėnesį, e) vienerius metus, f) visą likusį gyvenimą. Menininkų nekūrimo
strategijos ir nerealizacijos formos liko nežinomos tiek visuomenei, tiek projekto kuratoriui. Projekto dalyviai,
elektroniniu paštu atsiuntė kuratoriui savo vardą, pavardę ir pasirinktą nekūrybos laiko intervalo punktą (a, b, c, d,
e, f). Sekantis projekto “Nedarbo laikas” etapas buvo paroda. Lietuvos Nekūrėjų Organizacijos nutarimu buvo
nuspręsta atidaryti keletą parodų Lietuvoje, tiesiog užrakinant parodų rūmus, dailės galerijas ir meno institucijas
vieneriems metams nieko neįleidžiant į vidų. Šios idėjos realizacijai buvo pasirinktas elektroninis paštas: projekto
kuratorius į 72 meno institucijas išsiuntinėjo oficialius elektroninius laiškus - kvietimus prisijungti prie projekto
įgyvendinimo. Tačiau tąsyk nė viena kultūros institucija nesutiko dalyvauti meno procese, tiesiog ignoruodama ir
nepateiktadama jokio atsakymo. Antras parodos realizacijos bandymas buvo – spauda. Kvietimas dalyvauti meno
projekte “Nedarbo laikas”, uždarant parodų rūmus ir dailės galerijas, buvo išspausdintas 2007 metų birželio mėnesio
19 d., “Lietuvos Rytas” (Nr. 138) dienraščio priede „Mūzų malūnas“ 2 puslapyje. Tačiau į šį kvietimą taipogi, niekas
neatsiliepė. Kiti informavimo ir sklaidos būdai nebuvo pasirinkti, nes projektą buvo nuspręsta neberealizuoti. Praėjus
keliems mėnesiams, visiškai atsitiktinai Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų kuratorius prisiminė
projektą „Nedarbo laikas“ ir pasiūlė surengti parodą Klaipėdoje. 2007 m. gruodžio mėnesį buvo užpildyta KPDR
meninio projekto paraiška ir pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų institucijai svarstyti.
2008 m. sausio mėnesį meno projektas buvo dalinai patvirtintas. Dailės parodų rūmų vadovybei nesutikus užrakinti
vieneriems metams pagrindines sales, parodą buvo leista surengti hole. Tačiau holo erdvė ištikrųjų nebuvo tinkama
projekto realizacijai. Todėl, skubos tvarka, LNO laikinojo prezidento nutarimu, buvo nuspręsta projektą atidaryti
neeksponuojant nieko, bei nieko neužrakinant, o papraščiausiai pakabinant ant parodų rūmų paradinio įėjimo vitrinos
- tuščią parodos plakatą**. Pakabintas plakatas reiškė, kad nebūties projektas “Nedarbo laikas” oficialiai vyksta, nors
jo nėra nei parodų salėse, nei spaudoje, nei kitose populiariose masinėse informavimo priemonėse.
 
*   pastaba: 2008 metais projekto dalyvių skaičius padidėjo net iki aštuniolikos menininkų.
** pastaba: 2009 metais rugpjūčio mėn. dailės parodų rūmų darbuotojai projekto plakatą savavališkai
   nukabino ir išmetė.
 
PROJEKTO DALYVIAI
 
Vladas Balsys (d), Darius Vaičekauskas (c), Donatas Černiauskas (a), Jomantas Padgurskas (e), Saulius Druskis (a),
Alina Matijošienė (c), Dovydas Augaitis (c), Skaistė Kazarauskaitė (b), Lilija Putnienė (e), Eurika Balsytė (d),
Audrius Grinys (a), Donatas Medzevičius (c), Sandra Malaškevičiūtė (c), Remigijus Praspaliauskas (b),
Bronislovas Rudys (d), Rolandas Rastauskas (b), Nežinomas Menininkas (f), Liepa Kuraitė (c).

© Vladas Balsys / 2007-2012