Lt   En    Naujienos       Architektūra       Meno procesai       Kontaktai

< >   1 2                                                         X
 
MODERNAUS MENO CENTRAS
 
Architektai: Vladas Balsys, Liudas Kalkis, Dovilė Furmaniukaitė.
Dizaineris: Adomas Mockus.
Projekto forma: konkursinis projektas.
Adresas: Vilnius.
Metai: 2011
 
 
IDĖJA
 
Modernaus Meno Centras (MMC) yra trijų aukštų ir projektuojamas po žeme, maksimaliai siekiant mažiausios vizualinės intervencijos Vilniaus urbanistinėje aplinkoje. Visi naujojo muziejaus aukštai planuojami aplink atvirą pastato erdvę – atrijų, kuri yra jo struktūros dominantė. Tokiu būdu ši erdvė formuoja savitą architektūrinę išraišką – neįprastą gylio ir šviesos santykį. Todėl naujas MMC muziejus kuriamas taip, tarsi pastatas būtų istorijos erdvė tarp praeities ir dabarties. Tokiu būdu nauja architektūrine erdve siekiama atskleisti Lietuvos modernaus meno laikotarpį nuo 1960–ųjų iki šių dienų. Šis sudėtingas penkiasdešimties metų laikotarpis - tai grandiozinės socialistinės idėjos, neišsipildžiusios vidinės svajonės ir tikėjimas geresne ateitimi. Kita vertus tai ir šaltojo karo propaganda, ypatingas išorinis slaptumas, nuolatinės priespaudos laikmetis. Galų gale tai ir socialinių permainų, laisvės atsivėrimo ir nepriklausomybės laikotarpis. Visi šie reiškiniai byloja apie minėto laikmečio politinę ideologiją, jos uždarumą ir išsivadavimą. Taigi, siekiant atskleisti šio periodo procesus, pastato architektūrinė idėja maksimaliai koncentruojama vidaus erdvėje. Tuo tarpu, išorėje pastatas - tik nematoma ir ryški meno istorijos linija tarp praeities ir dabarties.
 
 
URBANISTINIS SPRENDIMAS
 
Projektuojamas pastatas yra naujai formuojamame Vilniaus miesto centre - dešiniajame Nėries krante, viename iš sklypų, besiribojančių su Upės gatve. Naujas Modernaus Meno Centras planuojamas rytinėje sklypo dalyje po žeme, siekiant maksimaliai išsaugoti gamtinę aplinką tuo išryškinant esamą urbanistinį peizažą. Tokiu būdu, esamas Nacionalinės Dailės Muziejus, suprojektuotas 1968m. (LTSR Revoliucijos muziejus) architektų Gedimino Baravyko ir Vytauto Vieliaus, išlieka vienu svarbiausiu vizualiniu objektu šioje erdvėje. Šioje teritorijoje išsaugoma esama žalia veja, kuri yra labai svarbi urbanistinė pauzė, leidžianti aiškiai suvokti dominuojantį architektūrinį Nacionalinės Dailės Galerijos monumentalumą. Projektuojamas Modernaus Meno Centro pastatas bus minimaliai matomas iš kairiojo Nėries kranto, Upės gatvės, Baltojo tilto, Geležinio Vilko g. tilto bei Konstitucijos prospekto. Naujas urbanistinis sprendimas minimaliai įtakos dešiniojo Nėries kranto išklotinę, bei formuos naują matomo ir nematomo miesto įvaizdį.

Projektuojamoje teritorijoje, naujas MMC pastatas kompaktiškai planuojamas šiaurės rytinėje sklypo dalyje, todėl vakarinė pusė išlieka laisva. Ateities perspektyvoje galima būtų įsigyti papildomą gretimą sklypą, kuriame būtų įmanoma formuoti autonominės kultūrinės – edukacinės paskirties pastatą su ekspozicinėmis erdvėmis. Tokiu būdu, šiandien projektuojant naują Modernaus Meno Centro pastatą šiaurės rytinėje sklypo dalyje, tuo pačiu sukuriama patogi galimybė atsirasti naujam pastatui ateityje ir vakarinėje dalyje. Kitu atveju, neatsiradus galimybei įsigyti papildomo sklypo šiaurės vakarinėje dalyje ir esant poreikiui plėstis, galima bus laisvai formuoti naujas ekspozicines erdves iš rytinės sklypo alies į vakarinę.
 
 
TRAUKOS CENTRAS
 
Naujas Modernaus Meno Centras, įsikurdamas greta Nacionalinės Dailės Galerijos pasinaudos jau esamais funkciniais ryšiais ir esamomis viešosiomis erdvėmis, tuo pačiu metu išplėsdamas jų potencialių galimybių spektrą ir apjungdamas jas į vieną kultūros židinį.
 
 
•   Peržiūrėti projektą detaliau
 

© Vladas Balsys / 2007-2011